آزمونهای تیمز


slide2

آزمون های تیمز بین المللی بوده و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی وپایه هشتم در مواد درسی علوم وریاضی

یک کشورمورد ارزیابی قرار می گیردکه فرآیند یاددهی و یادگیری  مدنظر قرار می گیرد که متاسفانه رتبه ایران در این آزمون ها در سال های ۲۰۰۰و۲۰۰۴و… در سطح خیلی پایین بوده است ولی اخیرا بر اساس گزارش این سازمان بین المللی رتبه ایران در اثر تغییرات بعمل آمده در آموزش و پرورش به سطح مطلوبی رسیده است وپیشرفت چشمگیری داشته است . این آزمون ها بیش تر جنبه کاربردی داشته است وبه محفوظات چندان اهمیتی ندارد  حتما این پاورپوینت را دانلود کنید و روش های تدریس سنتی (تاکید بر محفوظات طوطی وار) را با روش های کاربردی حل مسئله و کاربرد در زندگی جایگزین فرمایند.باتشکر

دانلـــــــود با لینک مستقیم
حجم: 820KB